14367-209.jpg

THERUS GIELING

Mail: tgi@gc-bv.com
LinkedIn Therus
Tel: +31 (0)6 22 80 35 18

Therus is directeur en oprichter van GC en de entiteiten GC SMO, GC Tech en GC International. GC International is partner in de Ghanese Ltd. GEG (Green Energy Ghana). Therus is ons gezicht naar de buitenwereld. Therus weet de juiste partijen bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden. Door goed te luisteren en gerichte vragen te stellen weet hij de kern en context van de vraag snel te doorgronden. Hij is de bedenker van vele (integrale) concepten bekeken vanuit een vooruitstrevende toekomstblik. Therus weet als geen ander draagvlak te creëren, mensen te motiveren en processen te versnellen.

ALIES HAVEMAN

Mail: aha@gc-bv.com
LinkedIn Alies
Tel: +31 (0)6 82 32 59 74

Alies heeft een bedrijfseconomische achtergrond en heeft ervaring opgedaan in advies en ondersteuning van startende ondernemers in de ontwikkelingssector. Ze heeft veel internationale ervaring opgedaan in de agribusiness, landbouw en voedselketens. Als business developer ligt haar kracht in de ontwikkeling van duurzame en integrale businessmodellen, met een multi-stakeholder benadering en focus op financiële haalbaarheid. Ze is met name werkzaam voor de GC projecten in het buitenland.

Aditi2.jpg

ADITI TALLU

Mail: ata@gc-bv.com
LinkedIn Aditi
Tel.: +91 99 53 49 18 79

Aditi is onze junior projectleider in India. Aditi is van Indiase afkomst en tevens woonachtig en werkzaam in Delhi, India. Aditi is in India, onder begeleiding van de Project Development Director, verantwoordelijk voor het Hindon basin project en het Brahmaputra river project. Ze ondersteunt op het vlak van techniek, financiën, recht en milieu. Ze is een van de aanspreekpunten van GC in India en kent het land en de manier van werken in India als geen ander. Dit heeft voor GC veel meerwaarde.

Aditi neemt evenals Tim deel aan het Young Expert Program (YEP) van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

 
14369-135.jpg

JEROEN VAN DER KEMP

Mail: jke@gc-bv.com
LinkedIn Jeroen
Tel: +31 (0)6 36 30 48 54

Jeroen is directeur en mede eigenaar van GC SMO. Hij heeft jarenlange ervaring op directieniveau bij grote bouwondernemingen. Jeroen richt zich voornamelijk op bedrijfs- en proces optimalisatie (kosten reductie), strategisch vastgoedbeheer, Lean Management, Personal Coaching van het hogere management en Interim Management. Jeroen is hierin actief voor diverse woningcorporaties, bouwbedrijven, overheden en productie bedrijven. Jeroen weet de maximale waarde voor de opdrachtgevers te realiseren door op verschillende niveaus in organisaties de juiste sturing te geven.

Foto-Teun-Uitsnede.jpg

TEUN LAVRIJSSEN

Mail:tla@gc-bv.com
LinkedIn Teun
Tel: +31 (0)6 48 25 25 58

Teun heeft als architect en ruimtelijk ontwerper ruime ervaring in het vormgeven en verbeelden van (stedelijke)gebieden en/of gebouwen in integrale projecten. Hij is in de ontwerp- en ontwikkelfase altijd op zoek naar het verbindende concept, waarmee de koppeling gelegd kan worden tussen bijvoorbeeld de naburige ontwikkelingen en het creëren van samenhang en draagkracht in de omgeving. Concept, stake en shareholders spelen hierin voortdurend de hoofdrol. Doormiddel van de heldere beeldvorming, in combinatie met een toegankelijke en verbindende instelling, weet hij deze doelen haarfijn in model te brengen.

GERBEN TIMMER

Mail: gti@gc-bv.com
LinkedIn Gerben
Tel: +31 (0)6 15 46 72 46

Gerben is Project Development Director en verantwoordelijk voor onze Waste to Value projecten in India, waaronder het Hindon basin project en het Brahmaputra river project. Gerben heeft ruime ervaring in de olie, gas en chemicaliën, elektriciteit, warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energie. In zijn voorgaande functie bij NEM/Siemens heeft hij diverse Waste to Energy projecten ontwikkeld. Deze ervaring sluit perfect aan bij de werkzaamheden van GC in India. Gerben heeft een achtergrond in werktuigbouwkunde, technologie management en bedrijfskunde.

 

EMELY BOS

Mail: ebo@gc-bv.com
LinkedIn Emely
Tel: +31 (0)6 82 32 11 13

Emely is verantwoordelijk voor de Marketing & Communicatie op zowel corporate niveau als in de projecten van GC. Ze heeft ervaring opgedaan bij grote en kleine bedrijven in het bedrijfsleven maar ook bij de overheid. Emely realiseert communicatieplannen en voert deze uit. Ze verzorgt verschillende communicatiemiddelen en is verantwoordelijk voor diverse websites. Bovendien zet ze GC op de kaart via de social media.

MARK HAKVOORT

Mail: mha@gc-bv.com
LinkedIn Mark
Tel: +31 (0)6 23 91 63 92 /
GH +233 (0)55 681 55 85

Mark Hakvoort is directeur en mede eigenaar van GC Tech. Daarnaast is Mark Managing Director van de Ltd. GEG. Mark is verantwoordelijk voor het beheren en leiden van een bekwaam team van project engineers. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van complexe technische ontwerpen wereldwijd. Hij houdt toezicht op integrale producttechnieken en testen om ervoor te zorgen dat projecten zo efficiënt en effectief mogelijk worden uitgevoerd. GC klanten en leveranciers zullen met Mark in het team succesvol zijn in hun business development op het gebied van techniek.

MARTIJN RAUWERS

Mail: mra@gc-bv.com
LinkedIn Martijn
Tel: +31 (0)6 42 61 39 63

Martijn heeft een achtergrond in environmental sciences en design, een ruime ervaring opgebouwd binnen overheid en bedrijfsleven. Hij is een specialist in het generalisme, heeft een sterk abstract denken ontwikkeld en kan uit die gedachten en analyses haalbare concepten en business strategieën distilleren. GC betreedt zo vaak nieuw terrein, nieuwe markten. Martijn is een goede luisteraar en uitstekend verteller. Hij behoudt het overzicht in complexe processen, of het nu een gebiedsontwikkeling of nieuw business model aangaat.

 
18194-704 Hans.jpg

HANS NAS

Mail: hna@gc-bv.com
LinkedIn Hans
Tel: +31 (0)6 30 40 49 33

Hans is Financieel Operations Manager en is verantwoordelijk voor de financiële en administratieve processen en structuren binnen GC. Hij speelt in op de veranderende nationale en internationale markt en vertaalt dit naar onze snel groeiende organisatie. Hans heeft zeer ruime ervaring als verander-, proces- en operationeel manager in de energiewereld en het bankwezen.

14369-022_uitsnede.jpg

WILLY VAN VELLER

Mail: wve@gc-bv.com
LinkedIn Willy
Tel: +31 (0)318 615 259
+31 (0)6 82 31 88 85

Binnen GC is Willy als officemanager verantwoordelijk voor zowel de secretariële als de administratieve werkzaamheden. Willy is een energieke regelaar en ondersteund haar collega’s graag op allerlei vlakken.

remco.jpg

REMCO BERENDS

Mail: rbe@gc-bv.com
LinkedIn Remco
Tel: +31 (0)6 46 32 15 38

Remco heeft na zijn opleiding Land en Watermanagement ervaring opgebouwd in diverse civieltechnische projecten op het gebied van infra, water, riolering, afvalwaterzuivering, slibverwerking en duurzame energie. Hij heeft aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijde gewerkt waardoor hij een brede deskundigheid heeft opgedaan. Remco kan als geen ander structuur brengen in complexe technische projecten. Remco is met zijn kennis en door zijn enthousiasme en betrokkenheid een belangrijke schakel in de technische haalbaarheid van conceptontwikkeling & business modellen en civieltechnische engineering.

 
18194(7)-709 Missy.jpg

MISSY SKAE

Mail: msk@gc-bv.com
LinkedIn Missy
Tel: +31 (0)318 615 259

Missy maakt deel uit van het concept-team van GC. Met haar ontwerp-achtergrond is ze in staat om samen met het conceptteam leads om te zetten in nieuwe en betaalbare projecten. Met Missy hebben we een extra designer in ons team die in staat is om strategisch ontwerp te gebruiken voor het oplossen van complexe vraagstukken.

Jeroen S.jpg

JEROEN SPRANGERS

Mail: jsp@gc-bv.com
LinkedIn Jeroen
Tel: +31 (0)318 615 259

Jeroen heeft als stedenbouwkundig architect voor diverse organisaties gewerkt, waar hij brede ervaring heeft opgedaan in de ontwerpfase van gebouw- en gebiedsontwikkelingen. Jeroen werkt met name in de projecten van GC SMO. Met zijn analytische benadering en ruimtelijke vertaalzin brengt hij complexe vraagstukken terug tot de kern. Jeroen is iemand die gaat voor concrete resultaten, creatief is met de juiste realiteitszin en energie haalt uit vernieuwende concepten, ideeën en oplossingen.

RENEE BERENDSEN

Mail: rbd@gc-bv.com
LinkedIn Renee
Tel: +31 (0)318 615 259

Renee heeft een juridisch planologische achtergrond en ruime ervaring bij (het begeleiden van) ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Bij deze projecten is hij betrokken geweest als vertegenwoordiger van verschillende opdrachtgevers variërend van gemeente, woningcorporatie of van ontwikkelende marktpartijen. Door de combinatie van opleiding en werkervaring is hij in staat zowel het overzicht te houden zonder de relevante details uit het oog te verliezen. Renee is een betrokken, loyale RO specialist die heldere afspraken maakt en deze nakomt.