We willen wonen, werken, recreëren in een schone, veilige en een uitdagende omgeving. We streven een prettig leven na, in een gezonde stad. Hoe realiseer je dat? Door lucht en water schoon te maken, door ons te richten op ‘clean energy’ modellen, afval omzetten in energie, als grondstof voor nieuw leven. Bovendien denken we goed na over de esthetiek van een plek. Een gezonde stad is een stad die je helpt bij het ontplooien van gezonde leefstijlen, is gericht op bewegen en ontmoeten, er heerst bedrijvigheid en er zijn prachtige plekken waar je trots op kunt zijn.

Mooie woorden hierboven, maar hoe realiseer je die stad? Waar komt het op aan in een project- of gebiedsontwikkeling? Wat zijn de kwaliteiten van de locatie en hoe worden die gewaardeerd, hoe is de omgeving, wat is de vraag uit de markt, de politieke speerpunten en hoe ziet uiteraard de financiële haalbaarheid eruit? Naast het bedenken van een inspirerend concept zijn wij sterk in het uitwerken van de onderliggende, haalbare business cases.

We brengen voor partijen het optimum boven tafel tussen de bedachte invulling van een locatie en de daarbij horende financiële doelstellingen of grondbiedingen. Wij geven hen en u graag advies bij het bedenken van nieuwe scenario’s, zowel financieel als ruimtelijk. Creativiteit, het verbinden van stakeholders en resultaat gerichtheid zijn daarbij belangrijke ingrediënten. We zijn uitstekend in staat die werkwijzen in te zetten die leiden tot haalbare en overzichtelijke projecten, ook al zijn ze complex. Alles voor de gezonde stad, een gezond leven!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van der Kemp
jke@gc-bv.com tel. 06 - 36 30 48 54 of Therus Gieling mailto:tgi@gc-bv.com 
tel. 06 - 22 80 35 18