De nieuwe generatie grondwatersensor voor het meten van stroomsnelheid en stroomrichting

AquaVector is een grondwatersensor voor het meten van stroomsnelheid en stroomrichting. De gedetailleerde metingen door AquaVector bieden grote meerwaarde voor het aanvullen en valideren van grondwatermodellen en voor het controleren van ondergrondse processen zoals bij warmte/koude opslag (WKO) of grondwater saneringen. AquaVector is snel en betrouwbaar en levert directe metingen van grondwaterstroming, in plaats van een afgeleide zoals bij veel andere methoden. Het huidige AquaVector systeem biedt binnen één dag puntmetingen van de richting en de snelheid van de grondwaterstroming op 6 locaties binnen een onderzoeksgebied.

AquaVector is een initiatief van Ad van der Horst & Therus Gieling.

Ga naar www.aquavector.nl voor meer informatie.