Woningcorporatie

De vele ontwikkelingen in de markt maken dat de traditionele manier van organiseren en positioneren in toenemende mate onder druk staat in het landschap van woningcorporaties. Onderwerpen als assetmanagement, klantfocus en -waarde, wonen-zorg, nieuwe woningwet en driekamermodel, digitalisering en speciale doelgroepen, vragen om aandacht en integrale keuzes in positionering en vastgoed strategie. GC heeft ruime ervaring met de doelgroep en verbindt haar vastgoed expertise hieraan om te komen tot het juiste antwoord op deze vraagstukken. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.

  

Zorg

Zorgvastgoed dient in de eerste plaats aan te sluiten op de behoefte van uw zorgcliënt en een efficiënt middel zijn in de zorgexploitatie. Het Nederlandse zorglandschap verandert bovendien snel. Als zorginstelling bent u nu zelf verantwoordelijk voor uw huisvestingskosten en hierdoor heeft vastgoed een grotere bedrijfseconomische impact. GC heeft ruime ervaring met zorginstellingen als beleggers, wij nemen u mee in een haalbare business case voor uw bestaande vastgoed als ook in combinatie met nieuwbouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van der Kemp jke@gc-bv.nl