De projecten van op het gebied van Waste to Value richten zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in minder ontwikkelde landen door middel van verbeterde sanitaire voorzieningen, inzameling en behandeling van afvalwater en (organisch) afval en het effectief terugwinnen van energie & voedingsstoffen uit residuen. Het leveren van elektriciteit is erg belangrijk in deze landen. De projecten versterken de volksgezondheid, het milieu en de economie, door o.a. het creëren van banen. 

GHANA
GC werkt onder andere aan het Special Treat Project in Ghana in samenwerking met een aantal gerenommeerde Nederlandse en Ghanese bedrijven. Hiervoor is een aparte Ltd. in Ghana opgezet, waar eind 2018 ruim 20 medewerkers werkzaam zullen zijn.
Zie www.greenenergyghana.com voor meer informatie over The Special Treat Project in Ghana.

INDIA
Ook in India werkt GC nauw samen met partners Nijhuis, Trinity Natural Gas en Netherlandse overheden in twee Waste to Value-projecten in het Ganges Basin. Het doel is om het stroomgebied van de rivier de Hindon schoon te maken, waardoor een belangrijke bron van vervuiling van de rivier de Ganges wordt gestopt. We hebben mogelijkheden onderzocht om afval uit de steden en van bedrijven, zowel vloeibaar als vast, te verzamelen en verwerken. Al dit afval zetten we om in waarde. Afvalstortplaatsen worden opgeruimd, afvalinzameling in steden verbeterd en drainagewater wordt gereinigd. Dit zal leiden tot schonere leefomgevingen en dus gezondere burgers. Indien succesvol, zal dit concept uitgerold worden naar andere deelstroomgebieden van de rivier de Ganges.

voorbeeld Waste to energy plant Ghana