U wilt dat uw vastgoed optimaal rendement oplevert, maar zijn de financiën hiervoor onder controle voor de langere termijn? Strategische vraagstukken zoals deze vergen veel aandacht van het management. Het moet helder zijn welke resultaten er behaald moeten worden en wat de effecten zijn van het nieuw te ontwikkelen vastgoed. Die helderheid zoekt u ook als het gaat om het bestaande vastgoed en de transformatie daarvan, het onderhoud en de exploitatie op de lange termijn. Met onze kennis vanuit diverse sectoren en doelgroepen, bieden we u de juiste hulp om hier structuur in aan te brengen.


Woningcorporatie

De vele ontwikkelingen in de markt maken dat de traditionele manier van organiseren en positioneren in toenemende mate onder druk staat in het landschap van woningcorporaties. Onderwerpen als assetmanagement, klantfocus en -waarde, wonen-zorg, nieuwe woningwet en driekamermodel, digitalisering en speciale doelgroepen, vragen om aandacht en integrale keuzes in positionering en vastgoed strategie. GC heeft ruime ervaring met de doelgroep en zet haar vastgoed expertise in om de juiste antwoorden op deze vraagstukken te leveren. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.


Zorg

Zorgvastgoed dient in de eerste plaats aan te sluiten op de behoefte van uw zorgcliënt en een efficiënt middel zijn in de zorgexploitatie. Het Nederlandse zorglandschap verandert bovendien snel. Als zorginstelling bent u nu zelf verantwoordelijk voor uw huisvestingskosten en hierdoor heeft vastgoed een grotere bedrijfseconomische impact. GC heeft ruime ervaring met zorginstellingen als beleggers, wij nemen u mee in een haalbare business case voor uw bestaande vastgoed als ook in combinatie met nieuwbouw.


NON PROFIT

Ook in de non profit sector verandert er veel en moeten er keuzes worden gemaakt in de vastgoedstrategie. GC heeft ervaring in deze branche en kan u adviseren op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.


COMMERCIEEL

Lees hier meer over de gebieds- en projectontwikkeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van der Kemp jke@gc-bv.com tel. 06 - 36 30 48 54