The Special Treat Project is online

The Special Treat Project website is online! www.rp-wa.com. MDF West Africa, J.Stanley-Owusu (JSO) en GC hebben "Recycling Power West Africa Limited" opgericht voor de implementatie van het TST project. The Special Treat Project is een waste-to-value project in Ghana. Het project wordt uitgevoerd door publieke en particuliere partijen uit Ghana en Nederland en heeft tot doel de leefomstandigheden van 300.000 mensen in Ghana te verbeteren. In het kader van het project worden 6 openbare sanitatieblokken, een afvalwater transferstation en een afvalwaterzuiverings- en hergebruiksinstallatie operationeel tussen 2016 en 2020. The Special Treat produceert irrigatiewater, elektriciteit, biogas en compost uit vloeibaar en organisch afval.