Mafreq Clean Tech Campus

GC werkt samen met GreenfieldCities aan de ontwikkeling van het Mafraq Clean Tech Campus project in Jordanië. GreenfieldCities werkt aan de wereldwijde gedwongen migratie uitdagingen. Zij doen dit door duurzame stedelijke gebieden te ontwikkelen in regio's van herkomst van de vluchtelingen. De Mafraq Clean Tech Campus in Jordanië is zo'n stedelijk gebied. Het doel is 1.500 high-end banen te creëren en een vergelijkbaar aantal ondersteunende banen voor lokale Jordaniërs en tijdelijke Syrische bewoners in een complete stedelijke omgeving. De campus is volledig in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en dient tevens als een proefproject wereldwijd. GC heeft een bijdrage geleverd aan de conceptontwikkeling en een eerste schets gemaakt van het stadsplan.