Bij GC spreken we in veel gevallen over “het concept”. Die ontwikkelen we voor bijvoorbeeld een gebiedsontwikkeling of een watervraagstuk. De ontwikkeling van innovatieve concepten en bijbehorende businessmodellen is misschien wel de kerncompetentie van ons bureau. In het team zitten ervaren èn jonge mensen die gezamenlijk vraagstukken, hoe complexer hoe beter, analyseren, testen en vertalen naar een helder neergezet concept.  Dat concept wordt onderzocht op haalbaarheid. Is het van voldoende kwaliteit en brengt het voldoende op? Het GC-team is gewend haar concepten pas te lanceren als zicht is op een gezond en inzichtelijk business model. De ontwerpers van GC zijn in staat concept en businessmodel in een helder uitgewerkte presentatie neer te zetten, concept en model te koppelen aan de actualiteit en ze toekomstbestendig te maken. Aan conceptontwikkeling besteden we geruime tijd, dit pakken onze ontwerpers, ingenieurs en business specialisten samen op, waardoor we diepgang en gelaagdheid in het concept aanbrengen. Ook zoeken we binnen ons uitgebreide netwerk naar mensen en organisaties die het concept verder kunnen versterken, er onderdeel van kunnen gaan vormen, door het concept nieuwe business kunnen gaan ontplooien en met ons het concept concreet maken en in uitvoering brengen.

Voor voorbeelden van onze concepten, zie de pagina "onze concepten".

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Therus Gieling mailto:tgi@gc-bv.com of tel. 06 - 22 80 35 18